Sunday, May 16, 2010

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Dilahirkan dengan sempurna pada 21 JULAI 1990 di Kampung Makam Mersing Johor. Kemudiannya dibesarkan oleh keluarga di kampung Tenglu Mersing Johor. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Tenglu. Kemudiannya menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing dan Maktab Rendah Sains MARA Mersing sehingga tahun 2007. Kini sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia dalam Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pure).
Menceburi bidang fotografi atas minat diri sendiri dan galakan ahli keluarga secara serius tercinta sejak tahun 2008...